ORDBOG Pil
HJÆLP Pil
baggrundsbillede for menu
OnlineDansk > Undervisning > B LET ØVET > Om niveau Let øvet

Om niveau Let øvet

Målet på niveau Let øvet er:

Lytning:


•at kunne forstå hovedindholdet i enkle sætninger, spørgsmål samt små dialoger om konkrete og almindelige hverdagsforhold, som fx præsentation af andre, deres bolig, indkøbssituationer, læge- og tandlægebesøg osv.

• at kunne opfatte en række ord og udtryk i fx en telefonsvarerbesked, og i radio- og tv-programmer

Mundtlig kommunikation:


• at kunne kommunikere i et yderst enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold som fx bolig, indkøb og transport

• at kunne give udtryk for i enkel form fx hvad man kan lide/ikke lide, gerne vil/ikke vil m.v.

Læsning:


• at kunne læse enkle, fortællende fiktionstekster

• at kunne forstå indholdet i enkelt opbyggede beskeder og meddelelser, fx i form af e-mail og sms’er

• at kunne finde konkret information i fx tilbudsaviser, brochurer og pjecer

• at kunne benytte opslagstekster som fx prislister, køreplaner eller fjernsynsprogrammer

Skriftlig fremstilling:

• at kunne give personlige oplysninger skriftligt

• at kunne beskrive, fortælle og stille spørgsmål, fx i form af enkle beskeder, herunder e-mail og sms’er
grafik
@ventures - support: support@ventures.dk