LOGIN
ORDBOG Pil
HJÆLP Pil
baggrundsbillede for menu
OnlineDansk > Undervisning > C5 Arbejde > Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere


1. Arbejdsmiljø
Information
:
Arbejdsmiljø er hvordan, der er på arbejdspladsen. Vi taler om:
Fysisk arbejdsmiljø = Har vi gode borde og stole? Er der rent på arbejdspladsen? Er der nok lys på arbejdspladsen?
Psykisk arbejdsmiljø = Hvordan har vi det sammen? Er vi gode til at arbejde sammen? Taler vi godt sammen? Smiler vi til hinanden?
Sundhed = Hvordan vi bruger kroppen på arbejdet?

Danske arbejdspladser skal se på deres arbejdsmiljø mindst hvert 3. år. (De må gerne se på arbejdsmiljøet hvert år. Men de SKAL se på arbejdsmiljøet hver gang, der er gået 3 år).

Alle medarbejdere svarer på spørgsmål om arbejdsmiljøet.
Bagefter fortæller fx chefen om svarene. Hele personalet snakker måske sammen om svarene.

Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Karen: Som I ved, har vi alle sammen svaret på spørgsmål om vores arbejdsmiljø. I dag vil jeg fortælle om de vigtigste svar. I skal selvfølgelig bare stille spørgsmål undervejs.

Ordforklaring:
undervejs = Mens jeg fortæller. I skal bare stille spørgsmål undervejs = I må gerne stille spørgsmål til mig, mens jeg fortæller.


2. Sygefravær


Sygefravær = når medarbejderne er syge og ikke kommer på arbejde.

Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Karen: Først lidt om vores sygefravær.
For tre år siden havde vi et stort sygefravær. Større end i andre kommuner. Vi har gjort meget for at få et mindre sygefravær. Vi har fået mange nye hjælpemidler. Vi har også ændret på arbejdsrutinerne. Det har givet os bedre tid, fx når vi flytter beboerne fra sengen til toilettet. Det er også nyt, at teamet selv fordeler arbejdet med beboerne. Og så har I fået mulighed for at gå billigt i fitnesscentret.
Jeg er meget glad for, at det har hjulpet. I dag er vores sygefravær meget mindre. Og vores sygefravær er ikke længere højere end i andre kommuner. Det er rigtig flot!
Ordforklaringer:
At ændre = at gøre noget på en ny måde
At fordele arbejde = at bestemme, hvem der skal lave hvilke opgaver. Hvem der skal hjælpe hvilke beboere.
Adjektiver, gradbøjning
Positiv Komparativ Superlativ 
stor
lille
mange
god
billig
høj
større
mindre
flere
bedre
billigere
højere
størst
mindst
flest
bedst
billigst
højest

At sammenligne:
Vi kan sammenligne to ting. Så bruger vi: større, mindre, flere, bedre, billigere, højere… og ”end”.

Eksempler:
Jan er 1,75 meter høj. Anders er 1,80 meter høj.
Anders er højere end Jan.

Der er 25 medarbejdere ved Elektrikeren.
Der er 30 medarbejdere ved Plejecenter Skovbo.
Der er flere medarbejdere ved Plejecenter Skovbo end ved Elektrikeren.

Det koster 250 kr. om måneden at gå til fitness ved Byens Fitness.
Det koster 200 kr. om måneden at gå til fitness ved Fitness Centrum.
Det er billigere at gå til fitness ved Fitness Centrum end ved Byens Fitness.


Sygefravær i kommuner, 2010
Aarhus Kommune 12,2%
Aalborg Kommune 13,8%
Københavns Kommune 14,4%
(Kilde: Tv2, 2010)

Sygefraværet i Aarhus kommune er mindre end sygefraværet i Aalborg kommune.

Sygefraværet i Københavns kommune er højere end i Aalborg kommune.


3. Fysisk arbejdsmiljø

Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

et vindue.


Det trækker. Der kommer kold luft ind ad vinduet.


Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Karen: Men nu til det fysiske arbejdsmiljø.
Flere af jer skriver, at det trækker ved vinduet i kontoret.
Vinduerne er gamle. Vi prøver at finde penge til at få nogle nye vinduer sat i.


De lufter ud. De åbner vinduet, så der kommer ny luft ind i rummet.


Et opslag

Udluftning = at lufte ud.

Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Karen: Nogle af jer mener, at vi skal lufte mere ud. Vi har jo nogle regler om at lufte ud to gange om dagen. Alle må hjælpe med at huske det.
Maria Nogle af de pårørende mener, at det bliver for koldt, når vi lufter ud.
Karen: Ja, men vi må fortælle dem, at vi lufter ud på gangene og i de fælles stuer, når beboerne ikke er der. Om morgenen, før beboerne står op, og om aftenen, når de er hos sig selv. Og at vi forsøger at lufte ud i boligerne, når beboerne er til aktiviteter eller i andre rum.
Maria: Måske kan vi lave et opslag, hvor det står?
Karen: Ja, det er måske en god ide.
 
Ordforklaringer:
en regel = Noget vi SKAL gøre. Alle skal gøre det samme.
at forsøge = at prøve

Husk:
Vi kan stille et forslag ved at bruge ”kan”.
Måske kan vi lave et opslag, hvor vi skriver om udluftningen?


4. Psykisk arbejdsmiljøGet Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Karen: Vores psykiske arbejdsmiljø er også blevet bedre.
I er mere tilfredse med vores kommunikation end for 3 år siden. I skriver, at vi er blevet bedre til at rose hinanden. Mange af jer skriver også, at det er godt, at flere nu har både dagvagter og aftenvagter. 
Lise: Ja. Så kender vi hinandens arbejdsopgaver. Det har givet os mere respekt for hinanden.
Karen: Ja, præcis.
Ordforklaringer:
at være tilfreds med = synes, at noget er godt
Jeg er tilfreds med mine arbejdstider (= Jeg synes, at jeg har nogle gode arbejdstider).
Jeg er tilfreds med min løn. (= jeg synes, at min løn er okay)
Vi er tilfredse med vores samarbejde (= vi synes, at vi arbejder godt sammen)
at rose = at fortælle en anden, at han/hun laver noget godt/er god til noget.
Ja, præcis = Ja, det er helt rigtigt.
Husk:
Vi kan sammenligne ved at bruge fx ”mere” + ”end”.
I er mere tilfredse nu end for 3 år siden.
Vi roser hinanden mere nu end før.


Vi kan fortælle, hvad nogle har skrevet ved at bruge:
I skriver, at
I skriver, at det er godt, at flere har både dagvagter og aftenvagter.

Vi kan bruge ”både-og” til at fortælle om to ting.
I har både dagvagter og aftenvagter (I har dagvagter, og I har aftenvagter)

Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Lise: Men vi kan stadig fordele arbejdet mellem dagvagt og aftenvagt bedre
Karen Det er rigtigt. Men om kort tid får vi mulighed for at bestille medicin over internettet. Så kan aftenvagterne også bestille medicin. Fremover skal aftenvagterne også vaske tøj om aftenen.
Lise: Jeg synes, vi skal have et møde, hvor vi snakker om arbejdsopgaverne på dagvagt og aftenvagt.
Karen Ja. Vi kan gøre det på vores næste møde.
Lise: Fint

Ordforklaringer:
Fremover = i fremtiden


Hun vasker tøj


5. SundhedArbejdsstillinger


Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Karen: Til sidst er der lidt om vores sundhed. Mange af jer har skrevet, at I har problemer med ryggen. Vi planlægger derfor at lave et kursus for alle om arbejdsstillinger. I ved alle sammen, hvordan I skal bruge kroppen. Men nogle gange er det godt at repetere det.
Pia: Det er en god idé. Hvornår bliver det?
Karen: Om en måned eller to, regner jeg med.


Ordforklaringer:
at repetere = at gøre noget igen, at læse noget igen
at regne med = at have en plan og være næsten sikker på, at det bliver sådan


Eksempler:
Jeg regner med at komme i morgen.
Jeg regner med at købe ind på vej hjem fra arbejde i dag.
Jeg regner med at tage til England i ferien.6. ArbejdsmiljørepræsentantInformation:
Firmaer med mere end 9 medarbejdere skal have en arbejdsmiljørepræsentant.
Arbejdsmiljørepræsentanten er en af medarbejderne. Medarbejderne bestemmer selv, hvem der skal være arbejdsmiljørepræsentant.
Arbejdsmiljørepræsentanten arbejder sammen med chefen. De arbejder med at få en sikker og sund arbejdsplads.
Firmaerne skal se på sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen en gang om året.

Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere


Karen: Ja, men det var de vigtigste ting. I skal huske, at I altid kan komme med ting, I gerne vil have ændret. Husk også, at I kan gå til jeres arbejdsmiljørepræsentant.7. Rækkefølge, emner og at afslutteVi kan bruge ord til at fortælle, hvad vi vil fortælle om, og at vi vil fortælle om noget nyt.
Vi kan bruge tid og emne (det, vi snakker om), til at fortælle om noget nyt.
Vi kan også vælge kun at bruge emnet. Vi taler om emnet først i sætningen.

Eksempel:
Først lidt om vores sygefravær. (tid + emne)
Men nu til det fysiske arbejdsmiljø. (tid + emne)
Vores psykiske arbejdsmiljø er også blevet bedre. (emne først)
Til sidst er der lidt om vores sundhed. (tid + emne)

Vi kan vise, at vi er færdige med at fortælle om noget ved at bruge datid.
Ja, men det var de vigtigste ting.


Emneøvelser


Lyttetest (åbner i et nyt vindue)
Læsetest (åbner i et nyt vindue)
Skrivetest (åbner i et nyt vindue)
Udtaletest (åbner i et nyt vindue)

 
 
grafik