LOGIN
ORDBOG Pil
HJÆLP Pil
baggrundsbillede for menu
OnlineDansk > Undervisning > C5 Arbejde > Arbejdsorganisation

Arbejdsorganisation

Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere


1. Velkommen til


Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Karen: Hej Maria. Velkommen til. Vi glæder os til at have dig som en del af vores team.
Maria: Tak skal du have. Jeg glæder mig også til at komme i gang.
Ordforklaringer:
komme i gang = at starte/at begynde
velkommen til = Velkommen som medarbejder ved Plejecenter Skovbo.
Bemærk:
Til Jobsamtalen sagde Karen og Maria ”Goddag”. Det er første gang, de ser hinanden. Nu kender de hinanden. De skal være kollegaer. Derfor siger de: Hej.


2. Først, bagefter, derefterVi kan bruge ord til at fortælle om rækkefølge (1,2, 3…)
Først (1)
Bagefter (2)
Derefter (3)

Eksempler:
Morgen: Først står jeg op og går i bad. Bagefter spiser jeg morgenmad. Derefter tager jeg på arbejde.
Arbejde: Først ser jeg på sedlen med dagens opgaver og tjekker firmabilen. Bagefter kører jeg ud til kunden og arbejder. Derefter har jeg fri.
Fritid: På lørdag skal jeg først ud og se på butikker sammen med min veninde. Bagefter skal vi spise på en café. Derefter skal vi mødes med nogle venner og i biografen.
Introduktion: Først skal du se plejecenteret. Bagefter fortæller jeg dig om vores organisation. Derefter skal vi spise aftensmad sammen med beboerne.

Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere


Karen: Min plan er, at jeg først viser dig rundt på plejecentret. Bagefter kan vi sætte os ind på kontoret, og jeg kan fortælle dig om vores organisation. Derefter er det nok spisetid. Vi spiser altid sammen med beboerne. Så vi kan sætte os og spise sammen med dem. Det giver dig også mulighed for at begynde at lære dem at kende. I aften skal du så med ind til nogle af beboerne, så du også kan høre om deres pleje.
Husk:
kan = en mulighed
nok = Jeg tror. Derefter er det nok spisetid = Derefter tror jeg, at det er spisetid.
lære at kende = møde en person og få information om personen.


3. AktivitetsrummetGet Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Karen: Her er så aktivitetsrummet. Vi kan godt lide, at der er mange forskellige aktiviteter for beboerne. Som du kan se, har vi gymnastik. Det har vi tre gange om ugen. Én eftermiddag om ugen synger vi sammen. Og nogle gange læser sosu-eleverne for dem.
Ordforklaringer:
gymnastik = fitness/idræt
sosu-elev = En person, der læser til Social- og sundhedsassistent eller til social- og sundhedshjælper. Han/hun er i praktik på plejecenteret.
Husk:
Danske sætninger kan begynde med tid og sted. Bagefter tid og sted står verbet.

Eksempler:
Her er så aktivitetsrummet. (Her = sted)
Én eftermiddag om ugen synger vi sammen. (Én eftermiddag om ugen = tid)
Nogle gange læser sosu-eleverne for dem. (Nogle gange = tid)


4. Organisering
Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Karen: Ja, men lad os snakke lidt om vores organisering. Vi kan sætte os her. Plejecenter Skovbo er en del af Område Midt her i Randers Kommune. Der er i alt 4 plejecentre tilknyttet området.
Ordforklaring:
tilknyttet = De hører til området, de er med i området.


5. Møder
Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Karen: Hver 14. dag er der møde for alle assistenterne i området. Det foregår på skift på de forskellige centre.
Maria: Ja.
Karen: Og så har vi vores egne møder her på Plejecentret. Der er møde for hele afdelingen hver 14. dag. Og hver 14. dag vil du have møde med fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker om de enkelte beboere. Du kan se mødeplanen her.
Ordforklaringer:
foregå på skift = Uge 19 er der møde på Plejecenter Bakken. Uge 21 er der møde på Plejecenter ved Åen. Uge 23 er der møde på Plejecenter Skovbo.


6. Sociale arrangementer. For personalet?Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Maria: Har I nogen sociale arrangementer?
Karen: For personalet?
Maria: Ja.
Ordforklaring:
sociale arrangementer = Ting man laver sammen fx med sine kollegaer. Fx julefrokost, firmafodbold, en tur i biografen, motionsløb, sommerfrokost.
At afklare:
Når vi er i tvivl om noget, kan vi stille et spørgsmål for at få mere information.
Maria spørger om sociale arrangementer. Måske mener hun for personalet. Måske mener hun for beboerne på plejecenteret. Karen vil have mere information, før hun svarer.

Vi kan stille et spørgsmål uden at lave en hel sætning.
For personalet? = Mener du sociale arrangementer for personalet?
Eksempler:
A: Skal vi gå ud at spise?
B: I dag? (= Mener du, om vi skal gå ud at spise i dag?)

A: Har du travlt?
B: Lige nu? (= Mener du, om jeg har travlt lige nu?)

A: Jeg mødte Jan i går.
B: Jan Nowak? (= Mener du, at du mødte Jan Nowak i går?)


7. Lad os…Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Karen: Ja, vi holder altid en fælles julefrokost. Og om sommeren er vi med til et motionsløb for firmaer. Det er en god måde at være sammen. Nogle gange er der også nogle fra personalet, der selv laver arrangementer. Fx en biograftur.
Maria: Det lyder hyggeligt.
Karen: Ja, vi har et godt socialt miljø her.
Men – lad os gå hen og få noget at spise.
Ordforklaring:
socialt miljø = hvordan vi har det sammen, om vi har det godt sammen eller dårligt sammen.
Lad os…
Vi kan stille et forslag ved at sige: Lad os…

Eksempler:
Lad os gå en tur.
Lad os gå en tur rundt på plejecenteret.
Lad os snakke lidt om vores organisering.
Lad os gå hen og få noget at spise.Emneøvelser


Lyttetest (åbner i et nyt vindue)
Læsetest (åbner i et nyt vindue)
Skrivetest (åbner i et nyt vindue)
Udtaletest (åbner i et nyt vindue)

 
 
grafik