ORDBOG Pil
HJÆLP Pil
baggrundsbillede for menu
OnlineDansk > Undervisning > C5 Arbejde > Jobannoncer

Jobannoncer

Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere


1. Jobannonce


Information: Når et firma mangler en medarbejder, laver de en jobannonce. De skriver:

 • Hvilket job de har
 • Hvornår de gerne vil have, at den nye medarbejder begynder
 • Hvad den nye medarbejder skal være god til
 • Hvordan deres arbejdsplads er god
 • Hvordan man kan få mere information
 • Hvornår man skal sige, at man gerne vil have jobbet

Ordforklaringer:

Vi søger =
Vi forventer =
Vi tilbyder =
Yderligere information =
Ansøgningsfrist =
vi vil gerne have
du skal være god til
Vi er gode til/det får du hos os
Du kan få mere information
Du skal fortælle os, at du gerne vil have jobbet, før…
 


2. Aftenvagt til plejecenter



Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

et plejecenter

Information:
Ældre mennesker kan bo på et plejecenter. De har deres egen bolig. På plejecenteret er der personale. Personalet hjælper de ældre mennesker. De hjælper fx de ældre med at tage tøj på, at gå i bad og at spise.

Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Maria: Her er måske et job.
Jan: Hvor henne?
Maria: Det er på et plejecenter i Randers. De søger en aftenvagt.
Jan: En aftenvagt? Betyder det så, at du kun skal arbejde om aftenen?
Maria: Ja, det gør det jo. Men der er ikke så mange ledige stillinger. Og det lyder til at være et rigtig godt sted.

Ordforklaringer
ledig = fri, noget man kan få/bruge
en stilling = et job

At bede om mere information for at forstå bedre:
Vi kan bede om mere information, når vi har fået noget information
Vi kan bruge:
Betyder det, at…?

Eksempler:
A: Jeg skal til et møde i aften.
B: Betyder det, at du ikke er hjemme til aftensmad?

A: Jeg sov næsten ikke i nat.
B: Betyder det, at du skal tidligt i seng i aften?

A: Her er et job, det er en aftenvagt.
B: Betyder det, at du skal arbejde hver aften?



3. Nytænkning og hjælpemidler



Hjælpemidler:




Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Maria: Det lyder som om, de tænker meget på både deres beboere og på personalet. De skriver, at de både har plads til traditioner og til nytænkning, og at de lægger vægt på gode oplevelser for alle på plejecentret. Der står også, at de har de nyeste og de bedste hjælpemidler.


Ordforklaringer:
en beboer = én, der bor fx på plejecentret
nytænkning = de tænker nye tanker/de vil gerne gøre ting på nye måder
at lægge vægt på = de synes, det er vigtigt

Eksempler:
Jeg lægger vægt på, at mine børn sover nok om natten.
Jeg lægger vægt på, at mine børn får sund mad.
Jeg lægger vægt på at få motion.

Adjektiver, gradbøjning
Positiv Komparativ Superlativ
ny 
god
nyere
bedre
nyest
bedst

4. Der står, at…



Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Jan: Er der også mulighed for at udvikle sig fagligt? Det er jo vigtigt for dig.
Maria: Ja, det tror jeg helt bestemt. Der står, at det er en arbejdsplads med mange kompetencer og en stor faglighed. Og så skriver de, at man får en individuel introduktion, og at der er gode muligheder for at komme på kurser.

Ordforklaringer:
mulighed for Man kan.
Er der mulighed for? = Kan man?
Er der mulighed for at udvikle sig fagligt? = Kan man udvikle sig fagligt?
Der er mulighed for at komme på kurser = Man kan komme på kurser.
at udvikle sig blive dygtigere, at blive bedre, at lære noget nyt
have stor faglighed Være god til sit job/arbejde. Arbejde godt og vide meget om sit fag.
individuel alene, personlig, lavet præcis til en
individuel introduktion De fortæller, hvordan man skal arbejde, og hvad man skal lave.

Der står, at…
Vi kan fortælle, hvad andre skriver. Vi kan fx sige:
Der står, at…
De skriver, at…


Eksempler:
Der står, at du skal møde på arbejde kl. 7.00.
De skriver, at du skal møde på arbejde kl. 7.00.
Der står, at det er en arbejdsplads med mange kompetencer.
Der står, at det er en arbejdsplads med stor faglighed.
De skriver, at man får en individuel introduktion.
De skriver, at der er gode muligheder for at komme på kurser.
De skriver, at de både har plads til traditioner og til nytænkning.
De skriver, at de lægger vægt på gode oplevelser for alle på plejecentret.
Der står også, at de har de nyeste og de bedste hjælpemidler.



5. Kvalifikationer og kompetencer


I jobannoncer fortæller firmaer, hvad man skal være god til. De fortæller, hvilke kvalifikationer og kompetencer man skal have.

Kvalifikationer og kompetencer:
stabil = Man kommer hver dag, man kommer på det rigtige tidspunkt
smilende = Man smiler meget
selvstændig = Man kan arbejde alene, man kan selv se, hvad man skal lave
kan samarbejde = Man kan arbejde sammen med andre
fleksibel = Man vil gerne lave forskellige opgaver, man vil gerne arbejde på forskellige tider. Man kan godt arbejde ekstra en dag. Man kan godt arbejde et andet sted en dag.
godt humør = Man er glad, man smiler
god til it
erfaring med it=
Man har arbejdet med it, man kan arbejde med it
Ønskede kvalifikationer på Plejecenter Skovbo:
 • Lyst til at gøre plejecentret til et godt sted at være
 • Faglighed i fokus
 • Selvstændig
 • Kunne samarbejde
 • Stabil
 • Godt humør
 • Erfaring med it
Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Jan: Hvad kræver de så af kvalifikationer?
Maria: De skriver, at man skal have lyst til at gøre plejecentret til et godt sted at være – for alle. Og så skal man have fagligheden i fokus. Og man skal både kunne arbejde selvstændigt og sammen med andre.
Jan: Det har du fået ros for i dine praktikker, har du ikke?
Maria: Jo, det har jeg.
Jan: Stiller de andre krav?
Maria: Ja, så skal man være stabil og have et godt humør.
Jan: Ja, men det har du da helt bestemt. Og du er jo aldrig syg.
Maria: Nej. Man skal også have erfaring med og kunne anvende it – men det er jo heller ikke noget problem.
Ordforklaringer:
et krav = Det, man SKAL
at kræve = Man SKAL
at have i fokus = synes, det er vigtigt
ros = Du er god til… Du har lavet godt arbejde.
anvende = bruge


Spørgsmål med ikke:
Husk – vi kan lave spørgsmål med ikke. Så viser vi, at vi tror, vi kender svaret.

Eksempel:
Du har fået ros for både at kunne arbejde selvstændigt og sammen med andre, har du ikke?


6. Både-og


Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Jan: Nej. Men ud over at det er til aftenvagt, lyder det lige som et job til dig. Er det fuld tid?
Maria: Nej, det er kun deltid. Men det er i orden. Måske kan jeg komme på fuld tid senere.
Jan: Men du sagde, at det var i Randers. Der er jo også et stykke vej.
Maria: Jeg synes ikke, det er så slemt. Der kører både bus og tog. Og plejecenteret ligger tæt på både banegården og busstationen. Det bliver ikke noget problem.
Ordforklaringer:
Det er i orden = Det er okay.
Både-og = To ting.
Der kører både bus og tog = Der kører bus, og der kører tog. Plejecenteret ligger tæt på både banegården og busstationen.
Plejecenteret ligger tæt på banegården, og plejecenteret ligger tæt på busstationen.
Eksempler:
Der kører både bus og tog.
Plejecenteret ligger tæt på både banegården og busstationen.
Plejecenteret tænker meget på både deres beboere og på personalet.
Plejecenteret har plads til både traditioner og til nytænkning.
Man skal både kunne arbejde selvstændigt og sammen med andre.


Du sagde, at…
Vi kan fortælle, hvad andre skriver. Vi kan sige:
Der står, at…
De skriver, at…

Vi kan også fortælle, hvad andre siger. Vi kan sige:
Han/hun/de siger, at…
Han/hun/de sagde, at…
Chefen siger, at vi skal besøge to kunder i dag.
Du sagde, at plejecentret ligger i Randers.



7. En ansøgning


Information:
Når du gerne vil have et arbejde hos et firma, skriver du en ansøgning til dem.
I ansøgningen fortæller du:
 • At du gerne vil have jobbet
 • Hvorfor du gerne vil arbejde hos firmaet
 • Hvad du er god til, og hvordan du passer til jobbet

I Jobannoncen skriver firmaet en ansøgningsfrist. De giver en dato. Inden den dato skal du sige: Jeg vil gerne have jobbet.
Get Adobe Flash player

Text til flash i andre browsere

Maria Jeg tror, jeg skriver en ansøgning til dem.
Jan: God idé.
Maria Ja, men jeg har god tid. Der er først ansøgningsfrist den 15. april. Til gengæld skal man begynde allerede d. 1. maj.
Ordforklaring:
Til gengæld = Noget er ikke, noget andet er. Fx Det er den 15. marts. Der er 4 uger til ansøgningsfristen. Det er lang tid. Fra den 15. april til d. 1. maj er der kun 2 uger. Det er kort tid.


8. Jobannonce fra Plejecenter Skovbo


Plejecenter Skovbo søger en social- og sundhedsassistent til aftenvagt

Vi søger:
Plejecenter Skovbo i Randers søger en social- og sundhedsassistent 30 timer pr. uge.
Vi ønsker at få stillingen besat fra d. 1. 5. eller snarest derefter.

Vi forventer at du:
 • er stabil og har et godt humør – også når der er travlt
 • har lyst til at arbejde med ældre borgere i et hus med mange forskellige opgaver
 • vil være med til at gøre plejecenteret til et godt sted for både de ældre borgere og dine kollegaer
 • kan arbejde selvstændigt, men også i tæt samarbejde med beboerne, pårørende og dine kollegaer
 • har fagligheden i fokus
 • har erfaring med og kan anvende it.
Vi tilbyder:
 • et godt arbejdsmiljø med gode og erfarne kollegaer
 • de nyeste og bedste hjælpemidler
 • en arbejdsplads med mange kompetencer og en høj grad af faglighed
 • en god og individuel introduktion til jobbet, og løbende mulighed for at komme på kurser
Vi er et hus, hvor der er plads til både traditionerne og nytænkning. Vi lægger vægt på gode oplevelser for alle på centret.

Skovbo ligger 3 minutters gang fra banegården og busstationen, helt centralt i Randers.

Yderligere information
Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du kontakte Chefsygeplejerske Marianne Olesen på tlf. 87 34 59 99 eller Afdelingssygeplejerske Birthe Madsen på tlf.: 87 34 59 98.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 15. april.


Emneøvelser


Lyttetest (åbner i et nyt vindue)
Læsetest (åbner i et nyt vindue)
Skrivetest (åbner i et nyt vindue)
Udtaletest (åbner i et nyt vindue)

 
grafik
@ventures - support: support@ventures.dk