LOGIN
ORDBOG Pil
HJÆLP Pil
baggrundsbillede for menu
OnlineDansk > Login
Af hensyn til datasikkerheden, vil det ikke længere være muligt at logge ind på Online Dansk.

Online Dansk understøtter desværre ikke Flash fra d.1.1.2021. Du kan derfor ikke optage eller afspille video og lyd. Det vil stadig være muligt at anvende de dele af Online Dansk, hvor du kan lære om læsning og skrivning, herunder også læse- og skrivetest.

Spørgsmål til Online Dansk skal rettes til danskuddannelser@siri.dk


English:

For data security reasons, it will no longer be possible to log in to Online Dansk.

Online Dansk unfortunately does not support Flash from 1.1.2021. Therefore, you cannot record or play video or audio. It will still be possible to use the parts of Online Dansk where you can learn about reading and writing, including reading and writing tests.

Questions to Online Dansk should be directed to danskuddannelser@siri.dk