Online Dansk
Udlændinge- og Integrationsministeriets danskundervisningstilbud Online Dansk er med virkning fra 1. januar 2022 ophørt. Der henvises til lov nr. 2623 af 28. december 2021.
The Ministry of Immigration and Integration's Danish language teaching offer Online Danish has ceased with effect from 1 January 2022. Reference is made to Act No. 2623 of 28 December 2021.